historie

Divadelní spolek Havranprkno vznikl 
na podzim 1995 přerodem ze zbídačené redakce literární revue stejného jména. Zjistili jsme totiž, že divadlo je zábavnější než literatura.

Rozhodujícím momentem pro další rozvoj spolku bylo setkání s básníkem, dramatikem, režisérem a filosofem Jardou Hroudou, k němuž došlo o pár let později v křivoklátských lesích. Jarda se stal naším ideovým vůdcem, otcem, starším bratrem a na určitý čas i bohem; především ale režisérem a totemovým autorem. Díky velmi silnému duchovnímu poutu, které mezi námi vzniklo, může náš spolek fungovat, i když Jarda odmítá opustit svou chatu na Křivoklátě. Naše inscenace tak vznikají často zdlouhavě a chaoticky, ale zvykli jsme si to považovat za součást pracovní metody. Určitou podivností může být, že v Havranprknu nehrají od jisté doby žádné ženy. Není to projev nevraživosti vůči nim, spíše snaha dokázat sobě, jim i celému světu, že to dokážeme i sami.

-------------------------------------------

zpět