opéra o péru

jediný operní kus havranprkna řeší problém, s nímž se potýkal snad každý mladý muž – zůstat čistý, odevzdat se bohu, modlitbě 
a odříkání, nebo to vše odvrhnout pro jednu sukni? v barokních rozměrech se zde rozehrává boj mezi silami dobra a zla 
o lidskou duši. překvapivé rozuzlení je dodnes námětem hovorů v kruzích pamětníků.

-------------------------------------------
foto libreto obsazení hudba plakát zpět