maximální rychlostí navždy

komponovaný galavečer jana nováka

-------------------------------------------

opera novák mesiáš

mistr a demiurg sám sobě složil operu, vskutku epiteton ornans své osoby. klasický přednes, školené hlasy, mimořádný zážitek

dopisy, básně a prózy

jana nováka, gottwaldova 90, brno, přednesené s láskou, porozuměním,
za použití hrudního rejstříku křeliny.

komisař šidlo

brněnský bohém, básník a iniciátor, demiurg a mesiáš, fotograf a hebefil jan novák napsal vedle řady hlubokých filosofických a uměleckých děl i tuto svěží poému o vítězství světového proletariátu, ztělesněného lidovým komisařem šidlem, nad mezinárodní klakou kapitalistů, pánbíčkářů a gangsterů.
my ji z úcty k tomuto velikánu české kultury hrajeme bez škrtnutí byť i jediné uvozovky.

-------------------------------------------
foto text obsazení plakát zpět